O OTDA

OTDA Home (English) OTDA Polish

O OTDA

Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) nadzoruje programy, które zapewniają pomoc i wsparcie kwalifikującym się rodzinom i jednostkom.

Zadania OTDA obejmują: zapewnianie tymczasowej pomocy finansowej; udzielanie pomocy w płaceniu za żywność; udzielanie pomocy w opłatach za ogrzewanie; nadzorowanie programu egzekwowania alimentów na dzieci w stanie Nowy Jork; określanie niektórych aspektów kwalifikowalności do świadczeń z tytułu inwalidztwa (Social Security Disability); nadzorowanie programów mieszkaniowych i usług dla bezdomnych; udzielanie pomocy niektórym grupom imigrantów.

Back to Top